Tourist Guide
język migowy
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

KWP - Umowa o współpracy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

IMG 3395 0110 lipca br. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. zw. dr hab. Marian Gorynia oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof Jarosz podpisali umowę w sprawie współpracy w zakresie dydaktyki, praktyk studenckich i badań naukowych.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jest potwierdzeniem kontynuacji dotychczasowej efektywnej i wymiernej współpracy obu instytucji.

W ramach umowy Uniwersytet będzie realizował zadania dydaktyczne dla policjantów i pracowników Policji. Między innymi podpisana umowa daje początek nowej edycji studiów podyplomowych dla kadry wielkopolskiej Policji. Jej tytuł „Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym” łączy w sobie elementy teoretyczne, niezbędne z zakresu organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi z praktycznymi metodami oraz narzędziami przydatnymi w bieżącej  pracy w Policji lub poszerzającymi wiedzę z zakresu mniej znanych tematów
(m.in. cyberprzestępczość, analiza kryminalna). Ponadto przedmioty z zakresu psychologii czy zarządzania będą ukierunkowane między innymi  na działanie w sytuacjach kryzysowych. Podpisana umowa umożliwia wspólny dobór przedmiotów na studium jak również włączenie do grona wykładowców specjalistów spoza Uczelni w tym m.in. praktyków z dziedzin specjalistycznych.

W ramach wypełnienia zapisów umowy studenci Uniwersytetu Ekonomicznego będą mogli realizować praktyki studenckie w jednostkach Policji województwa wielkopolskiego. Ponadto Komenda udzieli studentom wsparcia jeżeli temat ich pracy licencjackiej lub magisterskiej będzie związany z funkcjonowaniem Policji lub zakresem jej działania.

Umowa otwiera również możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu badania opinii publicznej w przedmiocie oceny stanu bezpieczeństwa. Niezależna ocena opracowana przez podmiot zewnętrzny będzie ważnym elementem kierunkującym działania Policji.

Do realizacji bieżących zadań JM Rektor upoważnił prof. zw. dr hab. Henryka Januszka, który kierować będzie m.in. ww studiami podyplomowymi, natomiast Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji do współpracy delegował mł. insp. Sławomira Gembara.

{gallery}aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa{/gallery}