Tourist Guide
język migowy

Seniorzy stawiają na aktywność i bezpieczeństwo

aktywni 50Już jutro na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpocznie się czwarta edycja wystawy Aktywni 50+, których oferta adresowana jest do osób w wieku senioralnym. Jest to jedna z największych imprez targowych w naszym kraju poświęcona tej grupie wiekowej, która wraz z dojrzewaniem naszego społeczeństwa systematycznie rośnie w siłę, a wraz z tym i jej potrzeby.

Według opublikowanych danych przez Główny Urząd Statystyczny 13,8% ogółu ludności Polski jest w kategorii wiekowej 65 lat i więcej. Oznacza to, że w skali całego kraju jest to aż 5 325 015 osób. Metodologia Głównego Urzędu Statystycznego przewiduje też istnienie innej kategorii statystycznej w postaci osób w wieku poprodukcyjnym, obejmującej mężczyzn w wieku powyżej 65 lat i kobiety w wieku powyżej 60 roku życia. W sumie w Polsce żyje aż 6 653 369 takich osób. Natomiast w województwie wielkopolskim żyje aż 428 479 osób w wieku powyżej 65 lat. Trzeba przy tym pamiętać, że są to osoby, które mają jasno wykrystalizowane oczekiwania i potrzeby, a przy tym są wbrew pozorom niezwykle samodzielne.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Międzynarodowe Targi Poznańskie realizują cyklicznie począwszy od roku 2010 wystawę Aktywni 50+. Jest to impreza bodajże o najdłuższej tradycji wśród tego typu wystaw targowych w Polsce. Każdego roku przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i odwiedzających. Oferta wystawców prezentujących swe osiągnięcia jest kierowana zarówno do osób aktywnych zawodowo, jak i do seniorów, którzy pragną twórczo zagospodarować swój czas. Dlatego na zaprezentowaną ofertę składają się zarówno szeroko rozumiane usługi, jak i produkty dla osób w wieku przynajmniej 50 lat.

aktywni 50 plus

Jednak impreza charakteryzuje się przede wszystkim swym niepowtarzalnym wymiarem społecznym, na który składają się prezentacje licznych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Dzięki temu wystawa staje się bardzo ważnym forum wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy, której głównym celem jest propagowanie działań na rzecz aktywizacji i podniesienia jakości życia osób w wieku senioralnym.

Współpraca Policji ze środowiskiem seniorów jest na bieżąco koordynowana za pośrednictwem instytucji, które często, tak jak w przypadku miasta Poznania i Centrum Inicjatyw Senioralnych, są powoływane przez samorząd terytorialny, czyli miasta, gminy, ale także powiaty czy też samorząd wojewódzki. Do podstawowych zadań Policji w tym obszarze zaliczyć można podnoszenie świadomości osób w wieku senioralnym w zakresie identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego oraz możliwości ich ograniczania lub wręcz eliminowania. Tak zdefiniowany priorytet stanowi bardzo ważny element koncepcji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Dlatego też Policja ponownie zaznaczy swą obecność na IV edycji targów Aktywni 50+, na które wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program imprezy można znaleźć na stronie Miedzynarodowych Targów Poznańskich.

Do zobaczenia na targach!