Tourist Guide
język migowy

Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw CzłowiekaZespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu

mł. insp. Andrzej Gibadło
  tel.  061- 84-128-59
podinsp. Dariusz Giersz


Pełnomocnik WKWP w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka urzęduje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a (pok. 256).


Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka należą:
  1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;

  2. bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;

    Czytaj więcej...

SZKOLENIE LEOP (LAW ENFORCEMENT OFFICER PROGRAMME ON COMBATING HATE CRIME) – PROGRAM ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW NA TLE NIENAWIŚCI DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Z WIELKOPOLSKI
racism-pcz4 kwietnia 2014 r. w bloku szkolnym na ul. Taborowej 22, odbyło się doskonalenie zawodowe dotyczące zwalczania przestępstw na tle nienawiści oraz Ochrony Praw Człowieka i etyki zawodowej w Policji. Uczestnikami zajęć było 120 nowo przyjętych policjantów i policjantek z jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego.

Czytaj więcej...

Krajowy program działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przygotowany został w biurze pełnomocniczki rządku ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Program jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację. Dokument zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych.

Pliki do pobrania:
http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania-na-lata-2013-2016


Seminarium w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu do spraw Ochrony Praw Człowieka oraz Wojewódzki Koordynator Skargowy Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu, w dniach 17 - 18 grudnia 2013 roku brali udział w seminarium dotyczącym przypadków nieludzkiego i poniżającego traktowania osób zatrzymanych przez Policję.

Czytaj więcej...

„OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA”

Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu do spraw Ochrony Praw Człowieka, dnia 10 grudnia 2013 roku brał udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i 25-lecia działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Uroczystości pod auspicjami prof. Ireny Lipowicz obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, uświetnili swoją obecnością byli Rzecznicy tego Urzędu, Wicemarszałek Senatu,  Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i wielu innych znamienitych gości.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA W SEJMIE RP „WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”.


wioPełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu do spraw Ochrony Praw Człowieka, dnia 27 listopada 2013 roku brał udział w uroczystej konferencji z okazji 65. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 24. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Czytaj więcej...

Skargi i wnioski


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/