Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ

Data publikacji 29.03.2017

Policja wespół z Urzędem Wojewódzkim zorganizowała debatę pn. „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Była to okazja do zaprezentowania funkcjonujących obecnie ogólnopolskich programów, które służą do bezpośredniego kontaktu społeczności lokalnych z policjantami. Omówiono również akcje profilaktyczne dotykające ważne, społeczne tematy.

29 marca br. Urząd Wojewódzki w Poznaniu gościł w swych progach uczestników debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Wśród zaproszonych uczestników nie mogło zabraknąć Zbigniewa Hoffmanna – Wojewody Wielkopolskiego, nadinsp. Tomasza Trawińskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Romana Kustera – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Dariusza Dymka – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej oraz komendantów miejskich i powiatowych z całego województwa.

Ideą debaty było przypomnienie i omówienie najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Wojewoda podkreślił, że to właśnie rolą państwa i jego struktur jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Głównym podmiotem, który jest za to odpowiedzialny jest Policja. Lecz bez wzajemnej komunikacji i wymiany informacji nie będzie to możliwe. Komendant Trawiński podobnie jak wojewoda podkreślał znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia skuteczne zasygnalizowanie problemów trapiących lokalne społeczności. Kolejną kwestią, którą poruszył Komendant Wojewódzki była rola i sposób pełnienia służby przez dzielnicowych. To od ich bezpośredniego kontaktu z ludźmi i dobrej znajomości rejonu służbowego, zależy skuteczne działanie i możliwość reagowania na problemy mieszkańców poszczególnych miejsc zamieszkania. Omówiono również aplikację Moja Komenda, która zawiera w swojej bazie wszystkie najważniejsze dane teleadresowe jednostek Policji.

Było to inauguracyjne spotkanie, którego efektem ma być praca już na poziomie lokalnych społeczności. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na konkretne rozwiązania, dopasowane do potrzeb mieszkańców poszczególnych miast.

Maciej Święcichowski