KWP – Policjanci podsumowali 2017 rok - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP – Policjanci podsumowali 2017 rok

Data publikacji 12.01.2018

Mniej kradzieży, mniej włamań, rozbojów, bójek, pobić i uszkodzeń. Większa wykrywalność. Jednym z priorytetów - bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas odprawy służbowej w Urzędzie Wojewódzkim wielkopolscy policjanci podsumowali swoje działania na rzecz bezpieczeństwa w 2017 rok. W odprawie uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz szefowie wszystkich prokuratur działających na terenie województwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka 12 stycznia br. zwołał odprawę z kadrą kierowniczą Wielkopolskiej Policji poświęconą ocenie stanu bezpieczeństwa w minionym 2017 roku. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz szefowie wszystkich prokuratur działających na terenie Wielkopolski. Podczas odprawy podsumowano działania wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wskazano priorytety i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższe 12 miesięcy.

W 2017 roku na terenie Wielkopolski policjanci odnotowali ogólny spadek liczby przestępstw, co miało swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie wszczętych postępowań przygotowawczych o prawie 900 w porównaniu do 2016 roku. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2017 roku wyniosła 75,5 procent i wzrosła o ponad 3 proc. w porównaniu do 2016 roku. Mniejszą liczbę czynów odnotowano w takich kategoriach jak: kradzieże, rozboje, bójki, pobicia, włamania, uszkodzenia mienia czy kradzieże samochodów.

Liczba postępowań wszczętych – wybrane kategorie:

 

2016 rok

2017 rok

Spadek/wzrost

Ogółem przestępstw

57 223

56 242

- 981

Kradzież

10 171

8304

- 1 867

Rozbój

382

256

- 126

Włamanie

3 643

2 937

- 706

Kradzież samochodu

1 285

1 023

- 262

Uszkodzenie mienia

3 452

3 105

- 347

Bójka pobicie

328

284

- 44

Policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw gospodarczych i narkotykowych, stąd większa liczba postępowań wszczętych w tych kategoriach przestępstw, które charakteryzują się tzw. ujawnialnością:

 

2016 rok

2017 rok

Przestępstwa narkotykowe

2 769

2 836

Przestępstwa gospodarcze

9 160

9 598

W 2017 roku w całej Wielkopolsce policjanci przechwycili ponad 190 kilogramów narkotyków  takich jak marihuana, amfetamina, kokaina i haszysz, a także przeszło 11 tysięcy tabletek extazy oraz prawie 7 500 roślin konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 13 milionów złotych.

Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości przeszło 30,5 mln złotych czyli ponad dwa razy więcej nic w 2016 roku (14,5 mln złotych).

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Policjanci ruchu drogowego odnotowali 3 117 wypadków, w których 292 osoby poniosły śmierć, a 3590 osób zostało rannych. Podczas służby policjanci przeprowadzili ponad 1 200 000 kontroli stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali 9 298 osób nietrzeźwych. Funkcjonariusze zatrzymali także 6 546 praw jazdy, w tym 2 605 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci ruchu drogowego w trakcie przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali przeszło 48 tysięcy dowodów rejestracyjnych od pojazdów, których stan techniczny w większości przypadków stwarzał realne zagrożenie na drodze.

Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z  priorytetów na 2018 rok.

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 663 imprez masowych. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas tych imprez zaangażowanych było 21 251 policjantów.

Funkcjonariusze wielkopolskiej Policji dbali o bezpieczeństwo podczas 213 imprez sportowych oraz 136 przejazdów przez Wielkopolskę dużych grup kibiców na mecze.

Łączny koszt, jaki poniosła Policja w związku z zabezpieczeniem imprez masowych to 4 322 320 złotych.

Prewencja:

Służby dyżurne na terenie całej Wielkopolski odnotowały prawie 379 468 zgłoszeń interwencyjnych. Średni czas reakcji na zdarzenie pilne wyniósł 10:09 min. , a na zwykłe 18:33 min.

Profilaktyka:

Policjanci na terenie Wielkopolski zainaugurowali bądź kontynuowali niżej wymienione działania oraz programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych;

- „Kręci mnie bezpieczeństwo...”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

- „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

- „Dzielnicowi bliżej nas”

- „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

- „Moja Komenda”

- „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

- „Dwie strony sieci”

- „Dopalacze niszczą życie”

- „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

- „Bezpieczne życie seniorów”

- „Profilaktyka a Ty”

- „MINDb4ACT”

- „Znakowanie zabytków ruchomych w obiektach sakralnych”

- „Przegląd zabezpieczeń obiektów sakralnych”

- „Kontrakt”
 

Inwestycje, remonty, zakup radiowozów, kadry
 

Przeprowadzono wiele inwestycji i remontów, na które przeznaczono ponad 35,5 mln złotych.

Przykłady: oddano do użytku budynek KP w Dopiewie, przeprowadzono modernizację: pomieszczeń PDoZ KMP w Koninie, obiektów KMP w Poznaniu przy ul. Taborowej, pomieszczeń w KPP w Gnieźnie, pomieszczeń w KPP w Szamotułach, przeprowadzono termomodernizację budynku KP w Murowanej Goślinie. Ponadto zmodernizowano posterunki Policji w Pyzdrach, w Kazimierzu Biskupim, w Gołuchowie, w Obrzycku, oraz w Rokietnicy.

Wykonano termomodernizację biurowców KWP w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, KP w Swarzędzu oraz PP w Siedlcach.   Ponadto podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie Policyjnej Izby Dziecka. Rozpoczęto wielomilionową inwestycję – budowę Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.  

Dla wielkopolskich jednostek Policji zakupiono 118 nowych radiowozów oraz nowoczesną łódź patrolową wraz z naczepą do transportu.

W szeregach wielkopolskiej Policji służy 8024 funkcjonariuszy  oraz 1544 pracowników Policji. Stan wakatów mundurowych wynosi 337. W minionym roku do służby w jednostkach Policji na terenie całego województwa przyjęto 298 policjantów i policjantek.

Podczas odprawy służbowej w swoim wystąpieniu Wojewoda Wielkopolski pozytywnie ocenił wysiłki policjantów w zakresie realizacji ustawowych zadań.

Praca w Policji