Ostrów Wlkp. - Cyberprzemoc - tematem spotkania z uczniami - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Ostrów Wlkp. - Cyberprzemoc - tematem spotkania z uczniami

Data publikacji 06.03.2018

W minionym tygodniu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim spotkali się z uczniami z ZSP CKU w Przygodzicach. Funkcjonariusze przedstawili zagrożenia, na które młodzież napotkać może w Internecie. Chodzi o tzw. cyberprzemoc i łamanie prawa w sieci. Bardzo ważne jest uświadamianie użytkownikom jak rozpoznawać wirtualne niebezpieczeństwo i jak radzić sobie z nim w przypadku, gdy staniemy się jego ofiarą.

Ostrowscy policjanci podczas debaty z młodzieżą zwrócili szczególną uwagę na zjawisko cyberprzemocy, czyli prześladowania, zastraszania, nękania i wyśmiewania innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Nadkom. Krzysztof Kula tłumaczył uczniom w jaki sposób rozmawiać z innymi w „sieci", tak, aby nie naruszyć ich godności i prywatności.

Podczas debaty uczniowie mieli okazje zastanowić się oraz poruszyć problem prawdy i fałszu w mediach, wiarygodności przekazywanych nam informacji. Organizatorzy debaty chcieli w ten sposób uzmysłowić uczniom, że w Internecie w każdej sekundzie pojawiają się ogromne ilości informacji, nie zawsze prawdziwych. Te docierające do młodych ludzi, są często zniekształcane, nastawione na manipulację bądź powielają stereotypy i uprzedzenia.

Moderatorzy, podzieleni na grupy, mieli za zadanie przeanalizować wraz ze społecznością uczniowską, wybrany temat oraz podsumować go na forum. Tematy debaty były następujące:

Czy świat rzeczywisty rządzi się tymi samymi prawami co wirtualny?

Jakie są różnice między cenzurą a moderacją?

Czy fakt, że ktoś jest właścicielem jakieś serwisu oznacza, że może robić z nim, co chce?

Jakie zagrożenia stwarza Internet w takiej formie, w jakiej go znamy?

Czy Internet to rzeczywiście wolne forum wymiany myśli? Jeśli nie – czy powinien nim być?

Czy w obronie sekretu można posunąć się do kłamstwa?

Współczesny człowiek szuka etyki „bez powinności i bez sankcji”.

Czy  serwisy społecznościowe powinny podlegać  społecznej kontroli i działać w oparciu o wspólnie wypracowane reguły?

Dlaczego w Sieci jeszcze łatwiej o manipulację, kłamstwa i półprawdę?

Czy dla młodych ludzi pojęcie „prawda”, to puste słowo?

 

Podczas debaty młodzież miała okazję wyrazić swą opinię, przedstawić poglądy oraz wyciągnąć ciekawe wnioski. Uczniowie aktywnie zaangażowali się w pracę nad ww. tematami. Trafnie dostrzegli poruszane problemy. Pomysłodawcami spotkania były  Pani Ewa Szpot oraz Pani Joanna Zbroja.

Małgorzata Łusiak/MŚ

Praca w Policji