KWP/Jarocin - Z uczniami o zagrożeniach w sieci - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP/Jarocin - Z uczniami o zagrożeniach w sieci

Data publikacji 06.03.2018

Jaka odpowiedzialność grozi za przestępstwa popełniane w sieci, czym jest stalking wśród młodzieży oraz zagrożenia płynące z Internetu to tematyka spotkania z uczniami Zespołu Szkół Społecznych w Jarocinie.

Internet jest obecnie najpopularniejszym narzędziem pracy, komunikowania się, nauki, a przede wszystkim rozrywki. Jednak korzystanie z Internetu wiąże się często z różnego rodzaju zagrożeniami zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

Podczas spotkania zorganizowanego wspólnie przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Policję w Jarocinie oraz przedstawiciela Fundacji Banku Zachodniego WBK, prowadzący zajęcia zapoznali słuchaczy z zagrożeniami jakie płyną z dostępu do sieci, jakie przestępstwa są najczęściej popełniane przez młodych ludzi, oraz jaka odpowiedzialność karna grozi za ich popełnianie. Szczegółowo zostały omówione przypadki stalkingu mailowego, ośmieszania, umieszczania w sieci wizerunku osób bez ich zgody oraz ośmieszania na portalach społecznościowych. Komisarz Michał Królikowski oraz podkomisarz Szymon Witczak z KWP w Poznaniu przeprowadzili prelekcję w ramach programu „Dwie strony sieci”.

Z uwagi na fakt, iż uczniowie biorący udział  w prelekcji nie ukończyli 18 lat, omówiono także różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną nieletnich za popełnienie czynu karalnego, a odpowiedzialnością karną wynikającą z kodeksu karnego.

Podstawowym celem spotkania było uświadomienie wchodzącym powoli w dorosłość młodym ludziom, że bezmyślne zachowanie, przesiadywanie przy komputerze i nawiązywanie wirtualnych znajomości może nieść za sobą poważne konsekwencje. Policjanci przestrzegali przed odsłanianiem swoich tajemnic przed osobami, których nie znamy osobiście, a które nie zawsze są tymi, za których się podają. To o czym powinien pamiętać każdy korzystający z Internetu, czy to podczas nawiązywania znajomości, czy podczas robienia zakupów w sieci, to ograniczone zaufanie i zdrowy rozsądek.

 

Praca w Policji