Wolsztyn – Inauguracja programu „Stop Narkotykom” - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wolsztyn – Inauguracja programu „Stop Narkotykom”

W Wolsztynie odbyła się konferencja inaugurująca program „Stop Narkotykom”. Z zaproszenia do udziału w niej skorzystało szerokie grono nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli służby zdrowia, samorządowców oraz osób związanych zawodowo z wychowaniem dzieci i młodzieży. Konferencja była płaszczyzną do rozmów i wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych środowisk.

W Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie 12 kwietnia br. odbyła się konferencja inaugurująca akcję „Stop Narkotykom”. Spotkanie, którego tłem stał się postrzegany globalnie problem narkotyków i dopalaczy, zapoczątkowało zaplanowane na kwiecień i maj działania profilaktyczne dotyczące tej problematyki. Jego adresatami są uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele wszystkich szkół średnich oraz najstarszych roczników szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu wolsztyńskiego.

Zaproszenia do udziału w konferencji wystosowano do środowisk szkolnych i instytucji związanych zawodowo z wychowaniem dzieci i młodzieży, radnych oraz sołtysów. To sprawiło, że aula liceum zapełniła się nauczycielami, pedagogami szkolnymi, policjantami, służbą medyczną, wychowawcami oraz przedstawicielami instytucji udzielającymi pomocy rodzinom. Dopisali również przedstawiciele lokalnych mediów.
Konferencję otworzył Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, witając zaproszonych gości wśród których znaleźli się reprezentujący Wielkopolskie Kuratorium Oświaty Pan Karol Skowronek, Urząd Marszałkowski Pani Marlena Sierszchulska oraz Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu Pan nadkom. Maciej Purol. Starosta przybliżył zebranym ideę podjętej po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat inicjatywy oraz życzył obecnym owocnych obrad.

Merytoryczną część konferencji przygotowali i przedstawili panowie Leszek Roszczenko i prof. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej. Prelegenci podczas swych wystąpień przybliżyli zebranym problematykę zagrożeń dopalaczami i narkotykami postrzeganą przez pryzmat reprezentowanych przez siebie dziedzin.  Dzięki temu możliwe stało się stworzenie całościowego obrazu problemu, jego skali w odniesieniu do całego kraju, jak i Wielkopolski, sposobów ograniczania i wszelkich działań podejmowanych w tym kierunku. Konferencja oparta była na bezpośrednim kontakcie prelegentów z jej uczestnikami. Nie zabrakło więc dyskusji prowadzonych podczas wykładów, jak i w kuluarach, przykładów obrazujących konkretne przypadki, czy opisu mechanizmów decydujących o uzależnieniu, bądź jego braku.

Na zakończenie każdy chętny mógł uzyskać informacje na temat organizowanych przez prelegentów szkoleń i warsztatów oraz zaopatrzyć się w materiały i wydawnictwa dotyczące tematyki uzależnień.


Wojciech Adamczyk/DPB

Praca w Policji