Aktualności

KWP - Porozumienie z Miastem Poznań w sprawie mieszkań służbowych

Data publikacji 02.07.2019

Zawarto porozumienie w sprawie określenia warunków zrzeczenia się dyspozycyjności lokali mieszkalnych przez Policję na rzecz Miasta. Osoby zajmujące te lokale będą miały pierwszeństwo przy ich wykupie. Trwa opracowywanie warunków, na jakich będzie przebiegać sprzedaż. Sprawa dotyczy 557 mieszkań na terenie całego Poznania.

2 lipca porozumienie podpisali Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania oraz przedstawiciele Policji - insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i insp. Robert Kasprzyk, Komendant Miejski Policji w Poznaniu. Jego zawarcie umożliwi osobom je zamieszkującym skorzystanie z prawa pierwszeństwa w ich nabyciu w momencie, kiedy Miasto przeznaczy je do sprzedaży.

Obecnie opracowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zwolnionych z dyspozycyjności policji.

 

UMP/DPB