KWP - Podpisane porozumienie z PKO BP - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Podpisane porozumienie z PKO BP

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Poznaniu podpisali dwa porozumienia o współpracy. Dotyczą one działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki oraz platformy szybkiego powiadamiania.

4 września br. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doszło do podpisania porozumień pomiędzy insp. Piotrem Mąką – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu i Panem Tomaszem Frąckowiakiem – Dyrektorem Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego. Współpraca między dwoma instytucjami trwa od zeszłego roku. Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo osób starszych, dążąc do wsparcia ich aktywności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, nacisk położono na szkolenia dla pracowników PKO BP. Podczas opisywanych przedsięwzięć zakres merytoryczny przekazywanej wiedzy koncentrował się na przedstawieniu mechanizmów działania przestępców działających na szkodę seniorów. Sformalizowanie wspólnych działań pozwoli na kontynuację szeroko rozumianej profilaktyki.

Drugą innowacyjną inicjatywą było podpisanie porozumienia dotyczącego platformy szybkiego powiadamiania. Współpraca ta przybierze postać niezwłocznego przekazywania przez Policję informacji o oszustwach tzw. „na wnuczka” bądź „na policjanta” do koordynatora, który przekaże przedmiotową wiadomość pracownikom banku zajmującym się bezpośrednią obsługą klientów. Taka forma powiadamiania w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu pozyskania informacji o przestępstwie, pozwoli na zapobiegnie i szczegółową identyfikację zagrożenia.

 

 

Magdalena Piaszczyńska/PG