KWP – 17 września – pamiętamy… - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP – 17 września – pamiętamy…

Data publikacji 17.09.2019

17 września br. przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, Komendant Wojewódzki w Poznaniu insp. Piotr Mąka złożył wieniec i zapalił znicz. Symboli pamięci po ofiarach okupanta nie mogło zbraknąć w tym miejscu szczególnie dzisiaj – w 80. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę.

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Piotrowi Mące towarzyszył Zastępca - insp. Konrad Chmielewski, a także kierownictwo Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu - mł. insp. Maciej Walczak oraz nadkom. Kinga Fechner-Wojciechowska. Kwiaty pod pomnikiem złożyła też delegacja ZW NSZZP województwa wielkopolskiego, na czele z przewodniczącym podinsp. Andrzejem Szarym.

Modlitwę w intencji pomordowanych policjantów odmówił kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ks. prałat Stefan Komorowski.

Na stalowych tablicach pomnika widnieje 395 nazwisk funkcjonariuszy, spośród tysięcy wszystkich Polskich Policjantów, którzy z rąk okupanta stracili życie. Umierali za idee, którym służyli, za orła białego, za polską flagę, za ojczyznę i za społeczeństwo. Umierali za przekonania i pasję do bycia Policjantem, za noszenie granatowego munduru i za walkę o niepodległą Polskę. Przypłacili życiem miłość do Ojczyzny i Narodu, ginęli w obozach koncentracyjnych, a ich rodziny poddawane były represjom i cierpieniom. Prawie 6 tysięcy Policjantów zostało internowanych i przewiezionych do obozu w Ostaszkowie, skąd droga prowadziła przez egzekucję w Twerze (Kalinin) do mogił śmierci w Miednoje.

Piotr Garstka