Aktualności

Poznań – Bieg Powstania Wielkopolskiego wystartował bez zgody Policji

Data publikacji 27.12.2019

Organizator Biegu Powstania Wielkopolskiego nadał biegaczom sygnał do startu nie czekając na ostateczną opinię Policji, która jeszcze dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy miała poważne wątpliwości czy bieg powinien wystartować. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu dokonując tzw. objazdu trasy ujawnili liczne nieprawidłowości po stronie organizatora, mogące zagrozić bezpieczeństwu biegaczy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed rozpoczęciem biegu, policjanci o godzinie 17.00 zaplanowali pierwszy objazd trasy, na który organizator stawił się z 15-minutowym opóźnieniem. Podczas objazdu trasy policjanci ujawnili liczne nieprawidłowości po stronie organizatora:

- niewystarczającą liczbę pracowników ochrony,

-  w szeregach służby porządkowej i informacyjnej znajdowały się osoby w wieku 15 lat,

- część pracowników służby porządkowej i informacyjnej nie przeszła wymaganego szkolenia, część nie posiadała na tę okoliczność stosownego zaświadczenia,

- niektórzy pracownicy ochrony pytali policjantów co mają robić, ponieważ nie znają swoich zadań w związku z zabezpieczeniem imprezy,

- zabezpieczenie techniczne biegu było wprowadzone niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, a liczne braki w tym zabezpieczeniu doprowadzały do niebezpiecznych sytuacji – np. wjazdu pojazdów nieuprawnionych na trasę biegu,

- organizator biegu pomimo pisemnego polecenia Policji nie utworzył stanowiska dowodzenia koordynującego zabezpieczenie przebiegu imprezy.

Policjanci na bieżąco informowali organizatora o konieczności usunięcia nieprawidłowości, co było warunkiem do wydania przez Policję zgody na start biegu. Organizator zobowiązał się do usunięcia nieprawidłowości, co miało zostać potwierdzone podczas drugiego objazdu trasy. Niestety organizator nie poczekał, aż policjanci zakończą drugi objazd trasy i bez ich zgody nadał biegaczom sygnał do startu. To doprowadziło do sytuacji, w której bieg nie był pilotowany przez Policję tylko prywatny samochód organizatora.

W ocenie poznańskich policjantów organizator biegu wykazał się ignorancją wobec obowiązujących przepisów i procedur oraz skrajną nieodpowiedzialnością, czym mógł narazić uczestników biegu na realne niebezpieczeństwo. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego niezależnie od postawy organizatora dołożyli wszelkich starań, aby biegacze bezpiecznie dotarli do mety.

W związku z zaistniałą sytuacją policjanci zapowiadają wyciągnięcie stosownych konsekwencji prawnych wobec organizatora biegu. Wszystkie uzgodnienia z organizatorem zostały przez policjantów udokumentowane w postaci nagrania video.

 

Iwona Liszczyńska