Sprostowanie - Szkolenie policyjnej grupy SPEED - foto - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Sprostowanie - Szkolenie policyjnej grupy SPEED - foto

Data publikacji 13.01.2020

W związku z petycją z dnia 27 listopada 2019 roku dotyczącą szkolenia policjantów na torze w Bednarach, poniżej publikujemy treść sprostowania.

Uznając w zakresie objętym kompetencją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zasadność petycji z dnia 27 listopada 2019 r. złożoną przez pana Sławomira Wiśniewskiego (data wpływu: 5 grudnia 2019 roku) - której cyfrowe odwzorowanie opublikowano na stronie bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/petycje, a która dotyczyła m. in. szkolenia policjantów na terenie obiektu w Bednarach, prowadzonego przez podmiot gospodarczy: Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. Sp. k. informuję, co następuje.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zajęła stanowisko zgodnie z właściwością rzeczową w sprawie dotyczącej sprostowania artykułu z dnia 26 lipca 2019 roku na stronie www.wielkopolska.policja.gov.pl pod nazwą: KWP – Szkolenie policyjnej grupy „SPEED”.

W związku z tym zwróciliśmy się do podmiotu organizującego przedmiotowe szkolenie, celem uzyskania stanowiska dotyczącego charakteru użytkowania ww. obiektu. W swoim stanowisku podmiot Sobiesław Zasada Centrum Sp. Z o. o Sp. k. w Bednarach, stwierdził, że określenie tego obiektu „torem wyścigowym” przez KWP w Poznaniu, zostało użyte w znaczeniu potocznym. W związku z tym w rzeczonym artykule dokonano sprostowania potocznego sformułowania „tor wyścigowy” na sformułowanie „tor szkoleniowy”.

Policjanci, którzy brali udział w szkoleniach na ww. obiekcie, korzystali z niego tylko i wyłącznie w celach szkoleniowych, doskonaląc swoje umiejętności z zakresu szybkiej i dynamicznej jazdy. Wszystko odbywało się pod nadzorem doświadczonych instruktorów w bezpiecznych warunkach.

Merytoryczna treść całego artykułu dotyczyła tylko i wyłącznie kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez policjantów. W żadnym wypadku nie odnoszono się do kwestii formalnych, regulujących sposób prowadzonej działalności gospodarczej przez Sobiesław Zasada Centrum Sp. Z o. o Sp. k. w Bednarach.

Informuję jednocześnie, że w pozostałym zakresie, przedmiotową petycję przesłano do organów wskazanych w przypisie pańskiej petycji z uwagi na fakt, iż inne, zawarte w niej aspekty nie dotyczą ustawowych zadań Policji.