KWP - Bezpieczne ferie 2020 - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Bezpieczne ferie 2020

Data publikacji 21.01.2020

446 tys. uczniów w całej Wielkopolsce rozpoczyna 27 stycznia ferie zimowe. W zapewnienie bezpieczeństwa podczas ferii, zaangażują się policjanci i współpracujące z nimi służby i urzędy. Na poznańskim lodowisku „Chwiałka” rozpoczęliśmy akcję „Bezpieczne ferie”. Po wspólnym briefingu prasowym dotyczącym bezpieczeństwa podczas ferii, przyszedł czas na edukację z pierwszej pomocy i rozmowy o zagrożeniach dzieci i młodzieży.

Spotkanie na lodowisku „Chwiałka” zorganizowali policjanci z klubu honorowych dawców krwi „Policyjni KREWniacy” wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podczas jego trwania obecni byli: Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski oraz Dyrektor Wydziału ds. nauczycieli i sieci szkół Kuratorium Oświaty Elżbieta Smagała. Podczas wspólnego briefingu prasowego, omówili wspólnie działania jakie będą podjęte, aby czas zimowego odpoczynku przebiegał bezpiecznie. Omówiono przede wszystkim temat bezpieczeństwa na drogach, a także kontroli autokarów.

Obecni na spotkaniu uczniowie klas mundurowych z Zespół Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Mechanicznych, a także ze Szkoły Podstawowej nr 55, mieli także okazję przećwiczyć pierwszą pomoc. Policyjni ratownicy medyczni utrwalali z dziećmi i młodzieżą podstawowe zasady ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Policjanci z Komisariatu Wodnego rozmawiali z uczestnikami spotkania o bezpieczeństwie nad wodą i zamarzniętych zbiornikach wodnych. Wydział Prewencji poruszył w rozmowach z młodzieżą temat używek i cyberzagrożeń.

Po wspólnych rozmowach i warsztatach, policjanci z klubu krwiodawców, wspólnie z młodzieżą należącą do klubu krwiodawców „Świerkowa Kropelka” i pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu zaprosili wszystkich uczestników na lodowisko. Mimo plusowej temperatury i braku oznak zimy, lodowisko „Chwiałka” zapewniło wszystkim typowo zimową zabawę, za co dziękujemy dyrektorowi POSIR Łukaszowi Miadziołko.

 

 

Piotr Garstka

 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #1
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #2
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #3
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #4
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #5
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #6
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #7
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #8
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #9
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #10
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #11
 • Rozmowy i warsztaty policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas akcji bezpieczne ferie 2020
  1 #12