Ankieta oceny zadowolenia klienta - Policja Wielkopolska

Ankieta oceny zadowolenia klienta

Ankieta oceny zadowolenia klienta

W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu opracowana została ankieta oceny zadowolenia klienta, którą po wypełnieniu można wysłać na adres e-mail: naczelnik.lk@po.policja.gov.pl lub adres pocztowy (faks) laboratorium. Ankieta dostępna jest również w sekretariacie i kancelarii laboratorium.