Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii - Policja Wielkopolska

Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Badań Dokumentów i Fonoskopii

fonoskopia

 

 • sporządzanie analiz porównawczych rękopisów i podpisów;
 • identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego;
 • identyfikacja maszyn do pisania i drukarek komputerowych;
 • identyfikacja pieczęci, stempli, datowników oraz pieczątek;
 • analizy dokumentów kopiowanych i powielanych oraz identyfikacja urządzeń kopiujących;
 • identyfikacja druków i urządzeń do drukowania;
 • odtwarzanie treści oraz określanie przeznaczenia dokumentów zniszczonych;
 • weryfikacja autentyczności druków dokumentów publicznych;
 • określanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystywanych do ich sporządzenia;
 • ujawnianie śladów pisma wgłębionego i ukrytego;
 • pobieranie fonoskopijnego materiału porównawczego;
 • wstępna ocena wartości badawczej materiału fonoskopijnego;
 • odsłuch i analiza nagrań z audiodokumentów, w tym nagrań zakłóconych - wyodrębnienie ilości osób uczestniczących w rozmowie oraz spisanie treści rozmów, badania autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych, identyfikacja mówców.

 

1DSC 0491