Sekcja Chemii - Policja Wielkopolska

Sekcja Chemii

Sekcja Chemii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Chemii

 chemia

 

 
  • prowadzenie badań identyfikacyjnych:

­- środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
­- materiałów wybuchowych i substancji pirotechnicznych,
­- śladów powybuchowych,
­- substancji łatwopalnych i drażniących,
­- wyrobów alkoholowych;

  •   prowadzenie badań porównawczych:

­- wyrobów lakierniczych,
­- wyrobów włókienniczych,
­- środków pisarskich;

  •   określenie cech grupowych nn substancji pochodzenia naturalnego i sztucznego;
  •   badania zawartości alkoholu etylowego we krwi.