Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej - Policja Wielkopolska

Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej

daktyloskopia

 

  • identyfikacja śladów linii papilarnych;
  • ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi;
  • prowadzenie terenowego stanowiska Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
  • prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej;
  • prowadzenie kartoteki śladów nn;
  • pobieranie materiału badawczego od osób i zwłok.