Zespół Mechanoskopii - Policja Wielkopolska

Zespół Mechanoskopii

Zespół Mechanoskopii

 

ZADANIA I ZAKRES BADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU

Sekcja Mechanoskopii i Balistyki

Zespół Mechanoskopii

mechanoskopia

 

 

  • ocena śladów mechanicznego działania;
  • identyfikacja narzędzi i przedmiotów na podstawie śladów ich użycia;
  • badania urządzeń zamykających;
  • określanie, czy przedmioty stanowiły całość;
  • określanie autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach;
  • badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, znaczników cechowników i numeratorów;
  • badania elementów pojazdów.