Szkolenie dla komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

Szkolenie dla komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego

W dniu 13 stycznia 2018 r. funkcjonariusze Referatu w Ostrowie Wlkp, Ogniwa w Kaliszu oraz Ogniwa w Koninie Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach doskonalenia zawodowego lokalnego .

W dniu 13 stycznia 2018 r. funkcjonariusze Referatu w Ostrowie Wlkp, Ogniwa w Kaliszu oraz Ogniwa w Koninie Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu uczestniczyli w zajęciach doskonalenia zawodowego lokalnego . 
 
Szkolenie odbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. Tego typu przedsięwzięcia realizowane są cyklicznie a ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych. Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z:  konwojowaniem i doprowadzaniem osób, praktycznym użyciem środków przymusu bezpośredniego, osobami nieletnimi, zagrożeniami terrorystycznymi w obiektach, zapobieganiu występowania wydarzeń nadzwyczajnych w trakcie służby, praktycznych zasady udzielania I pomocy oraz  przestrzegania praw człowieka, mobbingiem, dyskryminacją, zasadami etyki zawodowej policjanta.
Wykład na temat zmian w przepisach ruchu drogowego przedstawił funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Ostrowie Wlkp.
Na powyższym doskonaleniu Z-ca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu podinsp. Tomasz Przybylski przedstawił prezentacje z realizowanych zadań służbowych oraz przedsięwzięć przez policjantów wydziału w 2017 roku oraz wskazał główne priorytety i  zadania do realizacji na rok 2018.