Kierownictwo KWP w Poznaniu - Kierownictwo - Policja Wielkopolska

Kierownictwo

Kierownictwo KWP w Poznaniu


 
 

komendant Piotr Maka 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
insp. Piotr Mąka

Sekretariat:     61 841 31 10
Fax:                 61 841 31 65

 

 

komendant roman kuster

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Roman Kuster

Sekretariat:      61 841 31 20
Fax:                 61 841 31 66
 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Rafał Pawłowski

Sekretariat:      61 841 31 20
Fax:                 61 841 31 66
 

 

insp konrad chmielewski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Konrad Chmielewski

Sekretariat:      61 841 31 40
Fax:                 61 841 31 68