Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka - Policja Wielkopolska

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

 

mł. insp. Andrzej GIBADŁO, od 2013 roku Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka wykonujący zadania na stanowisku Radcy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu; posiadane doświadczenie szkoleniowe:

-  Od 2001 roku wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu, nabycie wiedzy i doświadczenia pedagogicznego w zakresie realizacji szkoleń w Policji;

-  od 2003 roku ekspert i od 2006 r. Kierownik Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu;

-  w 2006 roku współrealizacja ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu projektu unijnego „Policja aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego”, (cel: wzrost zainteresowania dostępnością funduszy dla Policji w latach 2007-2013);

-  w czerwcu 2012 roku udział w operacji policyjnego zabezpieczenia finałów Piłkarskich Mistrzostw Europy w ramach współdziałania z zagranicznymi policyjnymi siłami wsparcia. Podczas EURO zabezpieczenie pobytu w Poznaniu piłkarzy drużyny narodowej Chorwacji;

-  Od października 2013 rok, wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, realizacja zajęć w ramach kursu zawodowego podstawowego, szkolenia  dla absolwentów szkół wyższych oraz na studiach cywilnych I oraz II stopnia;

-  absolwent WSPol. w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Instytutu Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku;

-  absolwent licznych seminariów, warsztatów, konferencji realizowanych przez podmioty krajowe i międzynarodowe o tematyce związanej z ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji,  mowie i przestępstwom z nienawiści oraz wykluczeniom a także nierównemu traktowaniu i mobbingowi.

 

Adres służbowy: UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

60-844 POZNAŃ

Telefon/fax:  47 77 128-59 /  47 77 140-12

 

Podinsp. Dariusz Giersz Ekspert Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu, wykształcenie wyższe – magister Prawa – Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe kursy i szkolenia:

-  2005-2006 r.  Studia Podyplomowe w zakresie Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej - Uniwersytet Wrocławski,

-  2006-2007 r.  Studia Podyplomowe w zakresie Legislacji prawnej - Uniwersytet Wrocławski,

-  27-28 .05.2014 r. Poznań - warsztaty antydyskryminacyjne w ramach projektu pn. „Różnorodność w praktyce – edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych” zorganizowane przez Stowarzyszenie Pro Humanum,

-  12-14,05.2014 r. Kruszyniany – warsztaty z zakresu różnic kulturowych i religijnych zorganizowane przez fundacje „Ocalenie”

-  2001 r. kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu,

-  2000 r. kurs z zakresu stosowania aktywizujących metod nauczania w procesie dydaktycznym przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Metodyki Szkolenia Komendy Głównej Policji,

-  W latach 2000-2003 wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu,

-  W 2014 r. absolwent  kursy specjalistycznego w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępstwom z nienawiści w ramach programu LEOP (Law Enforcement Officers Programme on Combating Hate Crimes) realizowanym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.