KWP - Bezpieczne ferie - Aktualności - Policja Wielkopolska

Aktualności

KWP - Bezpieczne ferie

Data publikacji 14.01.2020

Niedługo w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na wakacje, jak i tych, którzy pozostaną w domach, Policja prowadzi ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”. Realizacja głównych zadań polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale funkcjonariusze będą reagować też na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Akcja „Bezpieczne Ferie” prowadzona i nadzorowana jest przez Biuro Ruchu Drogowego KGP. Celem prowadzonych działań jest zwrócenie uwagi kierującym pojazdami na: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci), stan techniczny pojazdu, bezpieczeństwo pasażerów, stan psychofizyczny, koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu, w tym zagrożenia związane z korzystaniem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało materiał profilaktyczny do wykorzystania podczas działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Między innymi przypomina w nim o przepisach dotyczących tzw. „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – "na suwak". Warto też przypomnieć o innych ważnych zasadach ruchu drogowego, których przestrzeganie pomoże bezpiecznie dotrzeć do celu podróży.

 

 

 

Pliki do pobrania