Dobór do Zespołu Antykonfliktowego - Pisma, instrukcje - Policja Wielkopolska

Pisma, instrukcje

Dobór do Zespołu Antykonfliktowego

KWP w Poznaniu prowadzi dobór funkcjonariuszy Policji do Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych.

Chętnych do uczestnictwa w zespole po poinformowaniu i akceptacji Komendanta Miejskiego Policji, zostaną poddani procedurze kwalifikacyjnej polegającej na rozmowie z:

        

- Naczelnikiem Sztabu Policji KWP w Poznaniu,

- Koordynatorem Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji  Policyjnych,

- Psychologiem KWP w Poznaniu,

 

Następnie wytypowane osoby zostaną skierowane na badanie psychologiczne Multiselect i po uzyskaniu pozytywnej opinii na kurs specjalistyczny z zakresu negocjacji policyjnych organizowany przez KGP w Warszawie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wymienione osoby dokonają weryfikacji kandydatów wg następujących kryteriów:

 

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność,

- umiejętność nawiązywania kontaktów,

- elastyczność w zachowaniu,

- zdolność do podejmowania decyzji w krótkim czasie

- pewność siebie,

 

Kandydaci ubiegający się do wstąpienia do  NZdsNP KWP w Poznaniu powinni posiadać minimum 3 letni staż służby. Preferowani będą policjanci z wykształceniem  pedagogicznym i resocjalizacyjnym. Kandydaci nie mogą pełnić funkcji na stanowiskach  kierowniczych oraz innych nieetatowych grupach.

Karty zgłoszeniowe kandydatów proszę przesyłać do dnia 22.03.2019r. do Sztabu Policji KWP w Poznaniu  .

 

         Bliższych informacji w powyższej sprawie udzieli nadkom. Katarzyna Andrzejczak – Koordynator Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych, tel. 120-42.